Dokumentace

Vzhledem k ochraně osobních údajů nevystavuji většinu následujícího materiálu přímému zveřejnění. Jsem však připraven ho poskytnout tomu, kdo mě kontaktuje a prokáže se seriózním zájmem o celý případ a důvěryhodnou a smysluplnou motivací. Jedná se konkrétně o tuto dokumentaci:

1) Veškerá e-mailová korespondence mezi mnou a Fukiko v originální podobě, která proběhla mezi koncem listopadu 2016 (počátek rozvodového procesu) a začátkem dubna 2018. Lze z ní například vyčíst, kolik času jsem s dcerkou na přelomu roku 2016 a 2017, navzdory slibům a dohodám, vlastně strávil, a že komunikace z mé strany neprobíhala nijak agresivně.
Všechny emaily jsou shromážděny do jediného .pdf souboru a jsou ponechány v nezměněné podobě (až na některé citlivé osobní údaje, které jsou nahrazeny tučným "x"). Pokud se jedná o e-mailovou konverzaci, je chronologicky řazena odspodu nahoru.

2) Nahrávky z 12. a 13. dubna 2017, které jsem pořídil během rozhovorů s Fukiko v našem domě v Rovensku, v nichž se rozhodovalo, zda-li se mnou Fukiko nechá dcerku následující dva měsíce v Rumunsku či nikoli.

Stručný obsah nahrávek

Další dokumentace (k zobrazení):

1) Podmínky rozvodu

Ondřejův soupis důvodů a podmínek rozvodu iniciovaný Fukičinou matkou, který Fukiko předal v polovině prosince 2016. Ondřej v něm prosazuje rovnou péči, domov dcerky v Rumunsku, a vyjadřuje se proti styku jeho dcery s novým Fukičiným přítelem jménem Takaši.

2) Krásný dopis

Fukičin dopis z 20.12. 2016 (necelý měsíc po její žádosti o rozvod), ve kterém vyjadřuje Ondřejovi plnou důvěru jako otci, slibuje mu dvouměsíční péči o dceru v Japonsku a také stále prezentuje nový dům v Rumunsku jako svůj budoucí domov.

3) Změna slibu leden

Fukičin dopis ze začátku ledna 2017, ve kterém mění svůj týden starý slib (sepsaný 20.12.2016) o předání péče o dceru Ondřejovi.

4) Motivace rozvodu

Fukičin dopis z ledna 2017, v němž prezentuje touhu po samostatnosti jako svou hlavní motivaci rozvodu.

5) Dohoda

Dohoda mezi Ondřejem a Fukiko ze 17.7.2017, kterou sepsal Fukičin právník za přítomnosti překladatele a profesionálního mediátora, a která stanovuje Ondřejův styk s dcerou po následující roční období na dvakrát dva měsíce (říjen až prosinec 2017 a duben až červen 2018)